Voor Particulieren

Ook voor u!

Het komt geregeld voor dat ook u als particulier wel eens iets heeft met geluid. Dat kan zijn in de woonomgeving (in huis of direct daarbuiten) op het werk of op andere wijze zodanig dat het gewenst is daar meer over te willen weten. Soms is sprake van ogenschijnlijk kleine hinder met grote persoonlijke gevolgen (gevoeligheid voor bijvoorbeeld bepaalde tonen of geluiden). Direct een geluidsonderzoek instellen is ongewis omdat niet direct duidelijk is waar het begint en waar het eindigt. Is het probleem eigenlijk wel duidelijk, betreft het een in principe oplosbare zaak of lijkt het op voorhand onmogelijk? Moet er worden getoetst aan wettelijke kaders of gaat het eerst en vooral om het verbeteren van de persoonlijke situatie? De kans bestaat dat aanzienlijke kosten worden gemaakt zonder dat er echt iets wordt opgelost of verbeterd. Daarom kies ik hier voor een andere weg.

Een beetje anders, stapsgewijze benadering

Wanneer er iets is met geluid en u wilt weten hoe dat komt en of daarvoor een oplossing mogelijk is neem dan contact met mij op. Wij maken een afspraak en overleggen wat er in uw beleving aan de hand is en wat er zou moeten worden bereikt om de situatie te verbeteren of op te lossen. Langjarige ervaring maakt het vaak mogelijk op basis van een dergelijk gesprek direct inzicht te verschaffen in de aard van de problematiek en of er eventueel oplossingen mogelijk zijn. Vaak ook hebben mensen zelf al een idee waar het probleem of de oplossing zit. Samen kijken we dan of dit kan kloppen of dat er een andere benadering wenselijk is. Soms is na zo'n eerste analyse al bijna een complete oplossing voorhanden of is in ieder geval duidelijk geworden op welke wijze de situatie het beste kan worden benaderd. Met het door mij gemaakte verslag van in dit geval onze gezamenlijk besproken bevindingen, aangevuld met eventuele adviezen, kunt u dan bepalen of het wenselijk of zinvol is nog verdere stappen te ondernemen. De kosten zijn dan beperkt en er wordt niet ingezet op zinloze maatregelen (hetgeen in dit specialisme nog wel eens gebeurt).

Mocht zijn gebleken dat nader onderzoek noodzakelijk is of direct bepaalde maatregelen kunnen worden getroffen dan kan ik u daarbij natuurlijk verder helpen. In ieder geval is dan duidelijk dat dergelijke vervolgstappen van nut zijn.