Actueel !!

Vergeet uw dak niet!

Ja, u ziet het goed 'Vergeet uw dak niet!', met uitroepteken! En dat is niet voor niets. Met daken gaat het akoestisch namelijk nog wel eens mis. Dat geldt in het bijzonder wanneer er niet direct een wettelijke aanleiding is naar de geluidwering van een dak te kijken. Maar ook in geval van wettelijke bepalingen kan de geluidwering van daken ernstig tegenvallen.  De oorzaak is dat bij ontwerp van een gebouw of voorbereiding van een verbouwing of renovatie, de geluidwering van het dak niet echt een onderwerp van overweging is. Het gevolg is dat wanneer er wettelijk geen speciale eisen zijn er min of meer automatisch voor de akoestisch meest eenvoudige dakconstructie wordt gekozen. Indien er wél sprake is van nadere geluideisen wordt het dak gekozen dat nét aan die eisen voldoet, meer is immers niet noodzakelijk. De gevolgen zijn soms desastreus! Ik ben in mijn praktijk voorbeelden tegengekomen waarbij de, in de beleving van de bewoners (en dáár gaat het om!) onvoldoende geluidwering van het dak, uiteindelijk heeft geleid tot verkoop van de woning. Dat is natuurlijk verschrikkelijk jammer en onnodig. De meerkosten van een akoestisch betere dakconstructie zijn veelal niet heel aanzienlijk. Het gaat er vooral om dat in de ontwerpfase aandacht wordt besteed aan de geluidwering en dan niet in relatie tot wettelijke eisen maar in relatie tot de gewenste geluidwering van de bewoner of de tegen redelijke kosten maximaal haalbare geluidwering. Zeg maar de beste prijs/kwaliteit verhouding maar dan met betrekking tot de geluidwering. Eigenlijk is dat helemaal niet zo ingewikkeld, het is eerst en vooral een punt van aandacht. Dus mocht u iets overwegen met een dak te gaan doen, denk om de geluidwering, sta er even bij stil, laat er desnoods even een deskundige naar kijken!