Akoestisch Loket

Het Akoestisch Loket

Het akoestisch loket is er voor iedereen of voor elke instantie die iets met geluid wil. Als Akoestisch Loket ben ik uw directe aanspreekpunt om u verder te helpen. Het maakt niet uit waarover het gaat zolang het maar iets met geluid is. Ik zal mijn best doen u verder te helpen met uw geluidprobleem. Desnoods neem ik u het gehele traject uit handen. Steeds ben ik uw aanspreekpunt. Zonodig en in overleg onderhoud ik de contacten met andere disciplines en instanties en draag zorg voor het afgesproken einddoel. Neem gerust contact op voor nadere informatie!