Home

Even Voorstellen

Vanaf het prille begin van de Wet geluidhinder begin tachtiger jaren ben ik werkzaam binnen het vakgebied van de akoestiek. Eerst als geluidsdeskundige voor een gemeente en omliggende regio, later als akoestisch adviseur bij een ingenieursbureau. Vanaf 1990 ben ik het zelfde werk blijven doen maar dan als zelfstandig adviseur. Als akoestisch adviseur in Exloo ben ik met name werkzaam in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Dat neemt echter niet weg dat u ook van daarbuiten gerust contact met mij op kunt nemen! 
 

Loket

Als er iets is waarin geluid of geluidhinder een rol speelt is dat vaak een lastig onderwerp om grip op te krijgen. Om die reden kan het helpen wanneer de situatie eerst vooraf wordt voorgelegd ter beoordeling wat er nu precies aan de hand is. Vervolgens kan er gezamelijk tot een plan van aanpak worden gekomen. Dit voorkomt dat in eerste instantie te zwaar en mogelijk in een verkeerde richting naar oplossingen wordt gezocht. In dit verband wil ik graag een loket zijn waaraan de geluidsvraag in eerste instantie kan worden voorgelegd. Er kan een eerste snelle beoordeling plaatsvinden tegen beperkte kosten. Vervolgens kan er gericht worden gewerkt naar een oplossing.