Nadere kennismaking

Nadere kennismaking

Het vakgebied als geluidsdeskundige omvat eigenlijk al die activiteiten die direct of indirect voortkomen uit de hedendaagse milieuwetgeving. Betrokkenheid is er ten aanzien van zowel het meten, rekenen, de rapportage en advies, voor de diverse geluidsdisciplines (verkeers-, rail- en industriegeluid en bouwakoestiek). Opdrachtgevers zijn te vinden bij het Rijk, Provincies, Gemeenten zowel als bedrijven en particulieren. Ook andere (neven)activiteiten horen erbij, zoals het samenstellen van bestekken voor saneringsprojecten, aanbestedingsprocedures, directievoering en toezicht op het werk, opleveringen en controlemetingen en niet te vergeten onderhandelingen en informatievoorziening met en ten behoeve van betrokkenen.

In de loop der jaren heeft het werk een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt en zijn accenten verschoven. Daarbij zijn met name de genoemde bijkomende activiteiten belangrijker geworden. Vooral daar waar het gewenst of noodzakelijk is dat contacten tussen betrokkenen zo goed mogelijk verlopen kan mijn inbreng van meerwaarde zijn. Daarnaast treed ik graag op als projectmanager van akoestische projecten.

In het bijzonder wil ik ook beschikbaar zijn voor particulieren die met een geluidvraagstuk zitten maar waarvoor het benaderen van een ervaren geluidsadviseur vaak hoge drempels kent.