Een advies voor €150,=

Een geluidadvies voor €150,= ? Ja, dat kan!

Bij veel geluidonderzoek wordt getoetst aan wettelijke regels. Dan komt het aan op precieze meet- en rekenmethodes, volgens de wettelijke methoden. En dat maakt het onderzoek kostbaar. Maar bij veel geluidgerelateerde vragen speelt het wettelijk kader niet of nauwelijks een rol. Is er gewoon sprake van hinder of ongemak, los van de regelgeving. Soms werken regels zelfs belemmerend voor het bereiken van een effectieve oplossing. Het doel is dan immers het voldoen aan regelgeving, niet het zo goed mogelijk beperken van hinder en dat is niet hetzelfde. Wettelijke regels generaliseren en gaan uit van een bepaald percentage mensen dat hinder mag ondervinden, terwijl het zonder die voorschriften mogelijk is een op de situatie afgestemde oplossing aan te reiken. Het doel is dan het bieden van een échte oplossing of verbetering. Eén waar u wat aan heeft. Het doel is niet de wettelijke norm te halen.

Met meer dan 30 jaar ervaring met geluid is voor het beoordelen van een situatie lang niet altijd ingewikkeld onderzoek noodzakelijk. Een bezoek en gesprek ter plekke levert vaak voldoende inzicht in een mogelijke (of onmogelijke!) oplossing waarmee u direct verder kunt (of weet dat een oplossing niet mogelijk is).

Voor een afspraak bij u, bekijken en bespreken van de situatie en wensen, en het aanleveren van een directe mondelinge beoordeling, reken ik een vast bedrag van €150,= (inclusief BTW; in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland; Overige provincies €175,=).

De procedure is als volgt:

-  U belt of mailt mij met uw verzoek;

-  Ik neem contact op voor een afspraak;

-  Ik kom bij u langs voor gesprek en beoordeling;

-  U betaalt vooraf of na afloop van het bezoek.

Ik hoop dat deze opzet in een (verwachte) behoefte voorziet. Voorop staat dat ik u een snel, bruikbaar en betaalbaar advies wil bieden.