Midden en Kleinbedrijf

Geluidsaspecten bij bedrijven

Binnen het midden- en kleinbedrijf komt geluid in velerlei gedaanten voor. Geluid dat de eigen installaties maken, geluid op de arbeidsplaats, geluid van en naar de omgeving of virtueel geluid in vergunningen of rapporten. Soms kan het lastig zijn om een en ander te vertalen naar werkbare en begrijpelijke oplossingen. Het lijkt alsof het een bedrijf meer overkomt dan dat het iets beheersbaars is. Juist onder dergelijke omstandigheden zou ik u graag helpen. Natuurlijk kan ik voor nader onderzoek zorgen of metingen (laten) verrichten. Maar natuurlijk kunnen we met elkaar eerst beoordelen wat er aan de hand is en wat daarbij de voor het bedrijf beste oplossing is. Natuurlijk kan ik ook bemiddelend optreden tussen betrokkenen, met name wanneer niet iedereen geheel op één lijn blijkt te zitten.

Het liefst ga ik dus uit van een meer analytische benadering waarna in overleg  de best denkbare vervolgstappen worden gezet. Indien u nader wilt weten hoe dat in zijn werk gaat neem dan gerust contact met mij op. Ik zal u graag verder helpen.